top of page

GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş olarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin , çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

 • Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.

 • Müşterilerimizin güvenliği ve www.gwmpeyzaj.com üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini korumak GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.

 • Müşterilerimizin www.gwmpeyzaj.com adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.

 • Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.

 • GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş’nin destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanır.

 • Gizlilik Politikamız ’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.gwmpeyzaj.com adresimiz için geçerli olup, www.gwmpeyzaj.comde linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Söz konusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

 • GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş www.gwmpeyzaj.comadresi üzerinden reklam, banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.

 • Gerek www.gwmpeyzaj.com de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.gwmpeyzaj.com internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz.

Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş İnternet Sitesi’ni ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız, ürün ve hizmet başvurusunda bulunmayınız.

 • Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş nin yazılı iznini almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.

 • Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 • İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi, sorumlu değildirler.

 • GWM MİMARİ TASARIM VE PEYZAJ A.Ş bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.

 • Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.​​

bottom of page